Rövid erotikus


A hálószobában sötét volt, csak kintről szűrődött be az utcai lámpák halvány fénye. Quinn az ágyhoz vitte Laurát.
Mindketten erősen ziháltak, mintha maratoni futóversenyen vettek volna részt. A lány hallotta a férfi szívverését – vagy a sajátját? Nem tudta. Csak azt érezte, hogy úgy fortyog benne a vágy, mint a magma egy kitörni készülő vulkán kráterében.
Lerúgta a cipőjét és megpróbálta lerángatni a férfiról a szmokingkabátot. Quinn egy pillanatra eleresztette őt, levetette és félrehajította kabátját. Aztán megint magához vonta Laurát, kitapogatta a ruhája cipzárját és lehúzta. A lány összerezzent, ahogy a ruhája szétnyílt a hátán, és Quinn cirógatni kezdte ujjaival selymes bőrét. Alig várta, hogy viszonozhassa a férfi simogatását. Ujjai már az ingje gombjain matattak, de aztán türelmét vesztve két kezébe fogta a vékony szövetet és szétrántotta.

Quinn elégedetten felmordult, és Laura végre akadálytalanul felfedezhette izmos testét. A férfi bőre égette ujjait, lapos mellbimbói a tenyerét dörzsölték.
Quinn hátravetette a fejét, és a levegő sziszegve hagyta el tüdejét. Felkínált, védtelen nyaka csábításának a lány nem tudott ellenállni. Lassan végigsétáltatta rajta a nyelve hegyét.
Quinn beleremegett. A felismerés, hogy így fel tudja izgatni őt, leírhatatlan örömöt okozott a lánynak, s az ajkával újra végigjárta azt az ösvényt, amelyet az előbb a nyelvével jelölt ki a férfi nyakán.
Valamikor, valahogyan Quinn inge eltűnt, ujjai a lány vállára csúsztak, félresimították a vékony pántokat, és lehámozták a szűk felsőrészt a vágytól duzzadt keblekről.

A taftruha halk zizzenéssel a földre hullott, csillogó zöld tavacskát képezve Laura bokája körül.
A lány ajka szétnyílt az izgalomtól, ahogy a férfi eltartotta magától, és tekintete bejárta remegő testét. Mellbimbói megkeményedtek, bizsergés futott végig rajta. Azt akarta, hogy Quinn érintse meg a mellét, és a férfi, mintha csak hallotta volna néma könyörgését, finoman megcsókolta a lány vágytól duzzadt kebleit.
Laura felsikoltott a gyönyörtől.
Quinn játékosan körözött a hüvelykujjával Laura mellbimbóján, és a lány feje hátrabicsaklott. Quinn átölelte a lány derekát, és a melle fölé hajolva az ajkával ingerelte tovább. Csodálatos dolgokat művelt vele. Először hosszan nyalogatta a feszes bimbót, aztán a szájába vette. Amikor erősen szopni kezdte Laura térdei felmondták a szolgálatot. Quinn ekkor felkapta a lányt, az ágyra fektette, melléje heveredett, s hasonló bánásmódban részesítette a másik mellét is.
Laura a hajába mélyesztette az ujjait, s tiltakozva felnyögött, amikor a férfi abbahagyta a melle becézgetését, de elégedetten felsóhajtott, ahogy Quinn gyengéd csókokkal halmozta el testét. Amikor az ajka elérte a bugyija felső csipkeszegélyét, a lány megdermedt, minden izma megfeszült.

A férfi lassan, egészen lassan megfosztotta ettől az utolsó ruhadarabjától is, és Laurának sem ereje, sem kedve nem volt ellenkezni, amikor széthúzta a combjait és a csókjai egyre intimebbek, egyre merészebbek lettek… Az izgalom egyre nőtt, dagadt benne, s végül halk kiáltással a szenvedély csúcsára ért.
Utána bágyadtan feküdt, és figyelte, ahogy Quinn ledobálja a ruháit. A férfinak fantasztikus teste volt, arányos, izmos…
Laura hívogatóan kitárta karját, és Quinn máris újra mellette termett, s egy különösen izgató csókkal újra felszította a vágyát. A lány ekkor lenyomta a matracra a férfit, mert ugyanolyan gyönyörrel akarta megajándékozni, mint amilyet ő az előbb kapott, és fölé hajolt.

Először hosszan simogatta széles mellkasát, majd az ujjaival addig körözött a mellbimbóin, amíg Quinn levegő után nem kapkodott. Aztán megérintette lapos hasát, megcsiklandozta a köldökét, és az ujjai tovább vándoroltak lefelé. A férfi felhördült. Laura az ajkaival folytatta az ostromot, de Quinn nem bírta tovább. Megragadta a lányt, a hátára fordította és ráfeküdt.
Sokáig lázasan csókolgatták és simogatták egymást, igyekeztek az elviselhetetlenségig fokozni a másik vágyát, aztán Quinn, egyetlen erős lökéssel magáévá tette a lányt.

Laura felkiáltott, amikor a férfi szünetet tartott, igyekezve visszanyerni az önuralmát. A lány azonban nem akarta, hogy uralkodjon magán, és a lábait a derekára fonva, megfeszítette gerincét, hogy mélyebben magában tudhassa a férfit. Quinn ekkor mozogni kezdett, s lökései egyre sürgetőbbekké váltak. Laura belékapaszkodott s megszorította a férfi kezét, amikor az önkívület csúcspontjára ért. Szemében a boldogság könnyei fénylettek, ahogy Quinn néhány másodperccel utána szintén elérte a beteljesülést.
Laura felnyögött, amikor Quinn lehengeredett róla, aztán elégedetten felsóhajtott, ahogy a férfi magához húzta s átölelte. Tudta, hogy ott van, ahol mindig is lenni akart.